оферториум


оферториум
(лат. offertorium) 1. во католичката црква: дигање и покажување (на миса) на посветената хостија што се наоѓа во монстранцијата и песна што се пее со тој обред
2. молитва пред тој обреди по него.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.