опортунизам


опортунизам
(фр. opportunisme) приспособување кон ситуацијата и искористување на поволните околности за да се постигне лична корист.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • посибилизам — (лат. possibilis можен) 1. реформистички и опортунистички струи меѓу француските социјалисти кон крајот на 19. век (настојување да се оствари она што е можно во дадените ситуации) 2. практичност, еластичност, приспособливост, дотерување на… …   Macedonian dictionary

  • центризам — (лат. centrum) средна линија во политиката склоност кон компромиси и помирлив став, склоност кон опортунизам …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.