абрупција


абрупција
(лат abruptio) откинување, отпаѓање (на пр, на почетниот или на последниот слог или на дел од зборот), еден од начините на скратување на зборовите

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.