нумерира


нумерира
(лат. numerare) обележи/обележува со бројки.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • пагинирање — (анг. pagination) комп. кај програмите за обработка на текст: автоматска операција со која се врши распоредување на текстот во страници со последователно нумерирање …   Macedonian dictionary

  • репагинација — (анг. repagination) комп. кај програмите за обработка на текст и персонално издателство: автоматизирана операција за прераспределување и повторно нумерирање на страниците што се активира по внесување на нови податоци, бришење или задавање на нови …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.