неутрон


неутрон
(лат. neutrum) физ. елементарна честица што влегува во составот на јадрото на сложените атоми
нема електричен полнеж
има приближно еднаква маса со протонот.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • девтерон — (мн. deuteros) хем., физ. јадро на тешкиот водород, составено од еден протон и еден неутрон хемиски знак D или 2Н …   Macedonian dictionary

  • неутрино — (лат. neutrum) физ. вид елементарна честица поситна од неутрон електрично неутрална спаѓа во фамилијата лептони …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.