неутрализација


неутрализација
(лат. neutralisatio) 1. доведување во состојба на неприпаѓање на ниедна страна
2. хем. процес на дејствување на киселина врз база или обратно, при што се создаваат неутрални (ни кисели ни базни) соединенија.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • наутрализира — (лат. neutralisare) 1. изврши/ извршува неутрализација 2. фиг. осуети/ осуетува, оневозможи/оневозможува, онеспособи/онеспособува, поништи/ поништува …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.