нептуниум


нептуниум
(лат. neptunium) хем. вештачки радиоактивен елемент (трансуран), атомска тежина 238 и 239, реден број 39, хемиски знак Np
настанува со бомбардирање на природниот уран со неутрони
при радиоактивното распаѓање нептуниумот се претвора во плутониум.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Н — седумнаесетта буква од македонската кирилица и од македонската латиница (N, n) како скратеница: n. = номен, нумерус, неутрум, номинативус (на римски натписи и ракописи) N меѓународна скратеница за: север (анг. North, фр. Nord, гер. Nord) N. В.… …   Macedonian dictionary

  • н — седумнаесетта буква од македонската кирилица и од македонската латиница (N, n) како скратеница: n. = номен, нумерус, неутрум, номинативус (на римски натписи и ракописи) N меѓународна скратеница за: север (анг. North, фр. Nord, гер. Nord) N. В.… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.