мутационен


мутационен
(лат. mutatio промена) што е во врска со мутација
мутациона теорија биол. теорија за еволуцијата според која нови растителни видови не настануваат постепено туку нагло, во текот на една генерација, со нагла мутациона промена (називот го дал холандскиот ботаничар Хуго де Вриз, 1848-1935).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.