Аморејци
мн древен народ (Семити) што владеел во Вавилон, Сирија и Палестина во 3 и 2 век пр н е, биле победени од Израелците кои го освоиле Ханан, т е Ветената земја

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”