монокултура


монокултура
(грч. monos, лат. cultura одгледување) агр. одгледување само на еден вид култура од еден производител или на исти површини во текот на повеќе години.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • поликултура — (грч. poly, лат. cultura одгледување) 1. агр. одгледување на повеќе растителни култури на определено подрачје 2. растење на разни видови дрвја на еден комплекс спрот, монокултура …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.