Амонити
мн едно од арапските племиња во античкото време, според Библијата, непомирливи непријатели на Израелците кои на крајот биле победени

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”