министеријал


министеријал
(фр. ministeriel) 1. во феудализмот: висок дворски службеник зависен од господарот, па според тоа неслободен
подоцна можел да добива и лено и да станува вазал, а во 13. век бил изедначен со витезите
2. приврзаник на владата, режимски човек.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • министеријализам — (лат. minister) опортунистичка струја во западноевропските социјалистички партии на крајот на 19. и на почетокот на 20. век што го оправдува учеството на социјалистите во буржоаските влади …   Macedonian dictionary

  • министериал — министери ал, а …   Русский орфографический словарь

  • миннезингеры —         (от нем. Minnesinger, Minnesänger, «певец любви») авторы и исполнители немецкой куртуазной лирики (миннезанга «любовной песни»), культивировавшейся ок. 1160 1350 гг. Этот термин впервые употреблен Гартманом фон Ауэ ок. 1195 г. и восходит… …   Словарь средневековой культуры

  • милерандизам — (по името на Александар Милеран, 1859 1943) коалиција на социјалистите со реакционерната буржоаска влада (францускиот социјалист А. М. влегол во 1899 година во тогашната буржоаска влада) министеријализам …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.