минерална вода


минерална вода
вода што содржи јаглеродна киселина и некои соли

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • термален — (лат. thermalis) што се однесува на топли, врели извори на вода, бањски термална вода топла минерална вода …   Macedonian dictionary

  • термализам — (грч. thermos топол, жежок) лекување во бањи со топла, минерална вода …   Macedonian dictionary

  • физиотерапија — (грч. physis, therapeia негување, лекување) лекување со природни средства (со топла и минерална вода, со воздух, капење, масажа, облози, со електрична струја, итн.) …   Macedonian dictionary

  • холагоги — (грч. hole жолчка) мн. средства за забрзување на излачувањето на жолчка (горчлива сол, минерална вода и други киселини) …   Macedonian dictionary

  • ацетоза — (лат acetum) 1. бот киселец, 2. минерална, кисела вода …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.