Амаликијци
мн старо арапско племе во југозападна Палестина, многу споменувано во Библијата како непријатепски расположено кон Евреите

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”