Хефнерова свеќа


Хефнерова свеќа
(по електротехничарот Фридрих фон Хефнер-Алтенек, 1845-1904) единица за сила на светлина: силата на светлината што ја дава пламенот на Хефнеровата светилка во определени услови.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • лукс — (лат. lux светлина) мерна единица за осветление според Меѓународниот систем на мерни единици (1 лукс = осветление на површина на која од далечина од 1 м паѓа вертикална светлина со јачина од 1 Хефнерова свеќа) знак lx …   Macedonian dictionary

  • фот — (грч. phos, photos светлина) основна, практична единица за светлина во фотографијата дејството што го врши светлина од една Хефнерова свеќа од растојание од 1 м врз некој слој што е чувствителен на светлина …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.