мартолоз


мартолоз
(тур. martoloz) во старата турска војска: припадник на посебен војнички ред формиран (уште во 15. век) во пограничните краишта на Балкански Полуостров од месното христијанско (подоцна и од муслиманското) население заради чување на клисурите и приодите.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.