малтузијанизам


малтузијанизам
учење на англискиот економист Т. Р. Малтус (1766-1834) според кое населението се множи побрзо отколку што се зголемува производството на средства за живот
бројот на населението се зголемува со геометриска прогресија, а средствата за живот со аритметичка прогресија и поради тоа луѓето се осудени на беда и сиромаштија ако не се преземат мерки за ограничување на порастот на населението.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • неомалтузијанизам — (грч. neos + малтузијанизам) употребување на разни средства заради ограничување на раѓањето …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.