либерализам


либерализам
(лат. uberaus слободен) 1. првобитно: слободоумие, слободарство
2. во времето на феудализмот: буржоаскополитички и идеолошки правец што се борел за политичка слобода, за слобода на мислење и дејствување
3. прифаќање на различни видови буржоаски (политички и економски) системи и на буржоаската идеологија и обид за нивно инфилтрирање во теоријата и практиката на социјализмот
4. благонаклон и помирлив став кон непријателите, кон непријателската идеологија и кон негативните појави воопшто
5. теорија и практика на неограничена слобода на пазарот
6. фиг. помирливост, претерана попустливост, беспринципиелност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • либерален — (лат. liberaus) 1. слободоумен, што нема предрасуди, напреден 2. добродушен, благороден дарежлив 3. што се однесува на либерал и либерализам, што е својствен на либерал и либерализам …   Macedonian dictionary

  • лесе фер — (фр. laissez faire) буквално: оставете секој да прави што сака и се нека оди по својот тек , девиза на економскиот либерализам што значи неограничена слобода на конкуренцијата и немешање на државата во економските прашања …   Macedonian dictionary

  • ЖУТИЧ — [серб. Жутић] Никола (род. 14.08.1952, Госпич, Хорватия), историк, автор работ о политике Ватикана на Балканах. В 1979 г. окончил историческое отделение философского фак та Белградского ун та. Преподавал историю в средних школах, в 1984 1995 гг.… …   Православная энциклопедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.