ламаркизам


ламаркизам
учење за еволуцијата на органската природа што се засновува врз теоријата на францускиот природонаучник Ж. Б. Ламарк (1744-1829), според кое развитокот на видовите се одвива постепено, под влијание на надворешните фактори.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.