Алдобрандинска свадба
римска ѕидна слика пронајдена во 1606 г (му припаѓала на кардиналот Алдобрандини)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”