корпоративизам


корпоративизам
(лат. corporativus) применување на начелото, доктрината или системот на корпоративно здружување на некоја административна единица (на пр., на град или на држава).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.