корподивинација


корподивинација
(лат. corpus тело, divinatio обожавање) оценување на луѓето по надворешниот изглед и претпоставки за нивните душевни способности врз основа на впечатоците што ги предизвикуваат со својата надворешност.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.