колонијализам


колонијализам
(лат. colloquium) линг. збор или израз својствен на разговорниот јазик.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • неоколонијализам — (грч. neos, лат. colonia) политика што ја водат бившите колонијални земји спрема некогашните колонии ипи стопански развиените земји спрема неразвиените и заостанатите со посредство на т. н. економска помош што се доделува со цел тие земји да се… …   Macedonian dictionary

  • ултраколонијализам — (лат. ultra, colonia) политика на приврзаниците на колонијализмот кои никако не сакаат да се откажат од ниеден дел од своите колонии ниту да се согласат со какви и да било отстапки во тој поглед …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.