колонизација


колонизација
(лат. colonisatio) 1населување на слободни, ненаселени краишта во својата земја
2. основање на колонии, населби во зависна земја
3. окупација на некоја земја или на некој крај што се спроведува со покорување, експлоатација на домашното население
претворање на некоја земја или област во колонија по пат на насилство.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • колонизаци — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • колонизационный — колонизаци онный …   Русский орфографический словарь

  • колонизира — (фр. coloniser) 1. насели/населува 2. спроведе/спроведува колонизација …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.