кирие елејсон


кирие елејсон
(грч. kyrios eleeo) Господи, помилуј! 1. зборови со кои започнуваат католичките литании и пристапниот дел од мисата
2. често и назив на музички композиции што го придружуваат утринското богослужение.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.