камуфлажа


камуфлажа
(фр. camouflage) 1. преправање, преобразување
2. маскирање
3. вој. еден од начините на маскирање што се изведува со бојосување на предметите со дамки, линии и сл. што го деформираат нивниот облик и го отежнуваат нивното пронаоѓање
4. фиг. прикривање на вистината, мамење.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • маска — (фр. masque) 1. она што некој го става на лицето за да се скрие, обично вештачки направен лик на човек или животно 2. маскиран човек 3. фиг. привид, надворешен изглед преправање, извештаченост 4. направа што се става на лицето заради заштита од… …   Macedonian dictionary

  • хомохромија — (грч. homos ист, сличен, chroma боја) зоол. способност на некои животни да ја приспособуваат бојата на својата кожа кон околината во која живеат, камуфлажа, мимикрија …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.