камерализам


камерализам
(лат. camera) 1. правец во политичката економија (настанал во Германија и Австрија кон средината на 18. век) чија цел е зголемување на националното богатство со подигање на нивото на индустријата и извозот, а намалување на увозот
2. економска теорија што се занимава посебно со јавните приходи.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.