камелеон


камелеон
(грч. chamaileon) 1. зоол. вид гуштер во топлите земји (Африка, Австралија и Индија)
се одликува со способност да си ја менува бојата на кожата кога ќе се раздразни или кога ќе се смени бојата на неговата околина
2. фиг. човек што често и беспринципно ги менува своите уверувања и гледишта (заради корист, сигурност и сл.), превртливец.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Камелеон — Khameleon не следует путать с другим персонажем по имени Chameleon. Камелеон (Khameleon) Место рождения Затерра Появления Mortal Kombat Trilogy (Nintendo 64) MK: Armageddon …   Википедия

  • Khameleon — не следует путать с другим персонажем по имени Chameleon. Khameleon (Камелеон) Место рождения Затерра Появления Mortal Kombat Trilogy (Nintendo 64) MK: Armageddon ( Орлиный Клюв (MK:A) Оружие …   Википедия

  • Список персонажей Mortal Kombat — …   Википедия

  • Сеймур, Майкл — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Сеймур. Майкл Сеймур Michael Seymour …   Википедия

  • Mortal Kombat (серия) — Mortal Kombat Жанр Файтинг Разработчики Midway Из …   Википедия

  • Пилецки, Витольд — Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901 25 мая 1948 Витольд Пилецкий Место рождения …   Википедия

  • Mortal Kombat: Armageddon — Разработчик Midway (Xbox, PS2) Just Games Interactive (Wii) Издатель Midway …   Википедия

  • Витольд Пилецки — Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901 25 мая 1948 Витольд Пилецкий Место рождения …   Википедия

  • Пилецки — Пилецки, Витольд Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901(19010513) 25 мая 1948 …   Википедия

  • Пилецки Витольд — Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901 25 мая 1948 Витольд Пилецкий Место рождения …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.