инјункција


инјункција
(лат. iniunctio) прав. пропис, наредба (судска), заповед.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • адјункција — (лат adiuncto) врзување, придружување, доделување, додавање …   Macedonian dictionary

  • дисјункција — (лат. disiunctio) исклучување, раздвојување спротивност …   Macedonian dictionary

  • конјункција — (лат. coniunctio) 1. соединување, здружување 2. грам. сврзник 3. астр. положба на две небесни тела кои, гледани од Земјата, стојат во ист правец од иста страна …   Macedonian dictionary

  • Сербский язык — Самоназвание: Српски језик Произношение: [ˈsr̩pskiː] …   Википедия

  • октант — (лат. octans) 1. осмина од круг, агол од 45° 2. опт. инструмент за мерење на агли 3. астр. положба на Месечината или на друго небесно тело што е оддалечена 45° од некоја друга положба, особено од положбата на конјункцијата или на опозицијата …   Macedonian dictionary

  • сизигија — (грч. syn со, zygon јарем) 1. грам. конјугација, спрегање на глаголите 2. брачна врска 3. асгр. конјункција и опозиција на Сонцето и Месечината (млада Месечина, полна Месечина, Месечева мена) 4. во постарата метрика: спој од две стапки, диподија …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.