инјекција


инјекција
(лат. iniectio) мед. лек во течен облик што се вшприцува во телото со помош на игла.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • адјекција — (лат adiectio) 1. додавање, 2. трг зголемување, додаток на понудената сума …   Macedonian dictionary

  • интерјекција — (лат. interiectio) грам. извик …   Macedonian dictionary

  • објекција — (лат. obiectio) 1. забелешка, приговор, прекор, замерка 2. пречка …   Macedonian dictionary

  • субјекција — (лат. subiectio подметнување) 1. прашање што говорникот сам си го поставува себеси, а потоа сам одговара на него 2. потчинетост, подложност на некое влијание …   Macedonian dictionary

  • Serbo-Croatian — srpskohrvatski, hrvatskosrpski српскохрватски, хрватскосрпски Spoken in …   Wikipedia

  • супкутан — (лат. sub, cutis кожа) поткожен супкутана инјекција инјекција ставена под кожата …   Macedonian dictionary

  • Alphabet cyrillique serbe — L’alphabet cyrillique moderne serbe (Azbuka) a 30 lettres cyrilliques et chacune d’entre elles correspond a un son. L’alphabet a été créé par Vuk Stefanović Karadžić en 1818. Mais elle devient l’écriture officielle de la Serbie en 1868. Il l’a… …   Wikipédia en Français

  • Alphabet serbe cyrillique — Alphabet cyrillique serbe L’alphabet cyrillique moderne serbe (Azbuka) a 30 lettres cyrilliques et chacune d’entre elles correspond a un son. L’alphabet a été créé par Vuk Stefanović Karadžić en 1818. Mais elle devient l écriture officielle de la …   Wikipédia en Français

  • Serbe cyrillique — Alphabet cyrillique serbe L’alphabet cyrillique moderne serbe (Azbuka) a 30 lettres cyrilliques et chacune d’entre elles correspond a un son. L’alphabet a été créé par Vuk Stefanović Karadžić en 1818. Mais elle devient l écriture officielle de la …   Wikipédia en Français

  • Alfabeto cirílico serbio — El alfabeto cirílico serbio (Azbuka) tiene treinta letras cirílicas, correspondiendo a cada una un sonido. Contenido 1 Historia 2 Caracteres 3 Los dos alfabetos usados en Serbia 4 Referencias …   Wikipedia Español


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.