инјектира


инјектира
(лат. injicere) внесе/внесеува со инјекција, со шприцање.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • автоинјектор — (грч autos, лат injector) мед уред за самоинјектирање на лекови, најчесто на противотрови …   Macedonian dictionary

  • автосеротерапија — (грч autos, лат serum грч therapeia лекување) мед лекување со инјектирање на серум земен од самиот болен …   Macedonian dictionary

  • автохемотерапија — (грч autos, haima крв, therapeia лекување) мед лекување со инјектирање на крв од самиот болен непосредно по вадењето од вената …   Macedonian dictionary

  • ампула — (лат ampulla) 1. сад од стакло, порцелан, глина или метал за масло вино и вода, 2. анат проширен дел на цевчестите органи, 3. фарм херметички затворено шишенце со лек за инјектирање, 4. воопшто стаклено шишенце …   Macedonian dictionary

  • артериографија — (грч arteria, graphia пишување) мед радиографски метод на прикажување на артериите и на нивните гранки со директно инјектирање на јодни контрастни средства …   Macedonian dictionary

  • вакцинација — (лат. vaccinatiо) мед. внесување, инјектирање на вакцина во организмот заради заштита од заразни болести …   Macedonian dictionary

  • вакцинира — (лат. vaccina) мед. внесе/внесува, инјектира вакцина во организмот заради заштита од заразни болести …   Macedonian dictionary

  • интравенозен — (лат. intravenosus) мед. за лек: што се инјектира директно во вена …   Macedonian dictionary

  • интрамускуларен — (лат. intramuscularis) мед. што се инјектира во мускулите …   Macedonian dictionary

  • инјект — (лат. iniectum) содржина внесена со инјектирање, со инјекција …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.