инфибулација


инфибулација
(лат. infibulatio) ставање појас на невиноста (во средниот век, особено во времето на крстоносните војни, мажите ја обезбедувале верноста на своите жени во текот на своето отсуство така што им монтирале на телото појас што не можел да се отстрани без помошта на оној што го ставил).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.