инсталира


инсталира
(лат. installere) 1. постави/поставува инсталација (водоводна, гасна, електрична и др.)
2. свечено воведе/воведува во должност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • инсталирање — (анг. install) комп. процес со кој хардверот или софтверот се доведува во оперативна состојба (на пр., хардверско: инсталација на картичка за проширување, или софтверска·: инсталирање на виндоус апликација) …   Macedonian dictionary

  • фајл — (анг. file) комп. меѓусебно поврзан збир на податоци снимени како посебна логичка и физичка целост на некој секундарен носител на податоци (тврд диск, магнетна лента, ЦД РОМ и сл.), датотека АРХ фајл (анг. ARC скр. од ARChive архив) во околина МС …   Macedonian dictionary

  • конфигурација — (лат. configuratio) 1. обликување, формирање на облик, надворешен облик 2. геогр, надворешен облик на земјиште, релјеф на некој крај меѓусебна положба на некои предмети (на пр., конфигурација на ѕвезди) комп. а) број, вид и начин на спојување и… …   Macedonian dictionary

  • микрософт-виндоус — (анг. Microsoft Windows) комп. објектно ориентирана корисничка програма на компанијата Микрософт што претставува надградба на оперативниот систем МС ДОС за комуникација користи графички кориснички интерфејс што овозможува работата да биде многу… …   Macedonian dictionary

  • радиомеханичар — (лат. radium, mechanicus) работник со електротехничка струка што врши поправка и инсталирање на радиоапарати …   Macedonian dictionary

  • софтверски пакет — (анг. software package) комп. компјутерска апликација или збир од меѓусебно поврзани апликации изменети да извршуваат одредена задача или збир од меѓусебно поврзани задачи, придружен со сите неопходни елементи за инсталирање, конфигурирање,… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.