инсталација


инсталација
(лат. installatio) 1. уреди и направи на претпријатие или погон, но и на куќи, станови и сл. (електрични, гасни, водоводни др.)
2. поставување, воведување на такви и сл. уреди
3. свечено воведување во некоја должност или во некое звање.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • инсталира — (лат. installere) 1. постави/поставува инсталација (водоводна, гасна, електрична и др.) 2. свечено воведе/воведува во должност …   Macedonian dictionary

  • инсталирање — (анг. install) комп. процес со кој хардверот или софтверот се доведува во оперативна состојба (на пр., хардверско: инсталација на картичка за проширување, или софтверска·: инсталирање на виндоус апликација) …   Macedonian dictionary

  • шахта — (гер. Schacht) 1. окно во рудник каде што се вадат корисни руди 2. вертикален или кос ходник под земја во рудници, јагленокопи и др. со излез на површината на Земјата служи за вадење на ископаниот јаглен или руда, за спуштање и дигање на… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.