ин меморијам


ин меморијам
(лат. in memoriam) за спомен, заради спомен

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Мемори — Тип: Страна: Великобритания Характеристики Масса: 0,91 кг Длина: 375 мм Длина ствола: 216 мм Калибр: 620 (15,7 мм) Дульная скорость, м/с …   Википедия

  • меморија — (лат. memoria) 1. паметење, моќ за паметење, сеќавање ин меморијам (лат. in memoriam) за сеќавање, за спомен логична меморија разбирање на содржината што се памети меа меморија (лат. теа memoria) според моето сеќавање, како што се сеќавам јас… …   Macedonian dictionary

  • меморијал — (лат. memorialis liber) 1. она што служи за сеќавање, како потсетник, книга на спомени 2. писмена претставка со предлози до претпоставениот 3. потсетник 4. трговски дневник во кој секојдневно се книжи прометот во пари 5. спортска приредба за… …   Macedonian dictionary

  • РАМ-меморија — (скр. од анг. Random Acces Memory меморија со директен пристап) комп. меморија до која централната процесна единица има директен пристап се користи за запишување и читање, како и за вршење на измени во запишаната програма видео РАМ (анг. video… …   Macedonian dictionary

  • виртуелна меморија — (анг. vurtual memory) техника за проширување на РАМ меморијата на компјутерскиот систем со искористување на дел од слободниот простор на тврдиот диск кога во РАМ меморијата нема доволно простор да се внесат сите податоци и програми, апликацијата… …   Macedonian dictionary

  • постојана меморија — (анг. nonvolatile memory) компјутерска меморија што не ја губи содржината и по исклучувањето на напојувањето чиповите РОМ, ПРОМ и ЕПРОМ имаат постојана меморија …   Macedonian dictionary

  • РОМ-меморија — (анг. скр. за Read Only Memory) комп. меморија кај компјутерите програмирана во текот на производството во неа се чуваат програми што му овозможуваат на компјутерот да изведува логични и сметачки операции корисникот може да ја чита нејзината… …   Macedonian dictionary

  • конвенционална меморија — (анг. conventional memory) во МС ДОСоколина: првите 640 К од меморијата до кои оперативниот систем може директно да пристапи без посебни драјвери или програми …   Macedonian dictionary

  • ад перпетуум меморијам — (лат ad perpetuum memoriam) за вечен спомен, за вечно сеќавање …   Macedonian dictionary

  • кеш-меморија — дел од РАМмеморијата каде што се меморираат најчесто користените податоци од една апликација …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.