Адигејци
мн припадници на народ што живее на подрачјето на реката Кубан и на нејзината притока Лаба во Адигејската автономна област

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”