Адамс-Стоксов синдром
(по ирските лекари Р Адамс, 1791-1875, и В Стокс, 1804-1878) мед краткотрајно губење на свеста кај луѓе болни од срце што имаат неправилно спроведување на импулсите (срцева блокада)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”