женевски конвенции


женевски конвенции
неколку меѓународни договори склучени и потпишани во Женева со кои се решавани разни прашања од меѓународното право: 1. Конвенција за подобрување на положбата на ранетите и болните во вооружените сили во војна
2. Конвенција за подобрување на положбата на ранетите, болните и бродоломците на вооружените сили на море
3. Конвенција за постапувањето со воените заробеници
4. Конвенција за заштита на граѓанските лица во време на војна.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.